גינדי החזקות

עבודות שעשינו בחברה:

תשתיות תקשורת מחשבים ,טלפונייה ובקרת מיבנה בחברת גינדי