מיקרוסופט ישראל

עבודות שעשינו בחברה:

מערכת בקרת מבנים ומצלמות אבטחה במיקרוסופט