מערכות אזעקה בבית אריזה מור פירות השרון

חברתנו התק' מערכות אזעקה ובקרה בתחומי בית האריזה , באופן מקומי ובפריסה נרחבת.

את גגות בית האריזה עליהם מותקנות מערכות לאנרגיה סולרית בהקיף מאות מטרים רישתנו במערכות הגנה היקפיים בעלי אופי ושעות עבודה שונים, עבור הפרויקטים השונים נבנו ארונות מיוחדים כולל הכלת ציוד בהתאם לדרישות.

המערכות מקנות למנהליי המתקן יכולת שליטה ובקרה על כל השטחים בכל רגע נתון והתראות מכוונות בהתאם לתרחישים שונים.