מערכות בקרה ותשתיות תקשורת בחברת לאן ,אצטדיון פ"ת

לאן – אצטדיון פ"ת

נתבקשנו ע"י חברת לאן לתת פיתרון עבור מערכת לקריאת כרטיסים בכניסות אשר בהיקף האצטדיון סכ"ה כ -8 שערים , לאחר אבחון המקום יצאנו לדרך:

התקנו את קוראי הכרטיסים ואביזרים נוספים (רמזור , גלאי פוטו אלקטרי, וחיבור למערכת השליטה של הקרוסלה )על הקרוסלות באופן האסטטי והמקצועי ביותר תוך כדי ירידה לכל פרט לקבלת תוצאה שתתאים לאפיון ובקשת הלקוח .