מערכות כריזה באביעד בטון

לבקשת הנהלת החברה, נערך מיפוי צרכים למערכות כריזה בכל סניפיי החברה בארץ .
בכל מפעל הותאמה מערכת כריזה ייעודית, על פי צרכים שהועלו:מס' אזורי כריזה שונים ומספר עמדות כריזה.

בכל מפעל, נערך תכנון קפדני ובהתאם לנתוני השטח, הותקנו ארונות כריזה ומהם פרסנו תשתיות בכל מפעל בהתאם .

פרסנו רמקולים בעוצמות שונות והתוצאה עוצמת שמע  חזקה וברורה בכל אחד מהמפעלים .

התוצאה שנתקבלה בכל מפעל – ייעול השליטה של מפעילי המתקן בכל האזורים, ברובם רועשים ומרוחקים מחדר הבקרה.

גם היום מפעלי החברה נהנים משירות תחזוקה ותמיכה מחברתנו ע"י הסכם שירות.