מערכת כריזה בבית אריזה מור פירות השרון

נתבקשנו ע"י הנהלת המפעל למערכת כריזה שתאפשר ממס' מקומות לכרוז בשטחיי בית האריזה החיצונים והפנימיים.

הותקן ארון כריזה וממנו פרסנו תשתיות בשטחי בית האריזה .

לאחר אפיון של כל המתחמים פרסנו רמקולים בעוצמות שונות וקיבלנו שמיעה חזקה וברורה בכל שטחי בית האריזה ובעוצמות שונות במתחמים השונים.

בית האריזה חולק למספר אזורי כריזה ולכריזה כוללת ממקומות שונים.