מצלמות ותקשורת בנמל ת"א

עבור הנהלת טיילת נמל ת"א נבנתה מערכת מצלמות רשת בפריסה של מס' קילומטרים, ע"י סיבים אופטיים המגיעים לארונות תקשורת מקומיים ושליטה ממרכז בקרה של הנהלת הנמל, המערכת מאפשרת להנהלת הטיילת שליטה על כל הנעשה בשטחים הרלוונטיים כגון: עמדות תשלום, שערים ,כניסות ויציאות, חניונים ושטחים ציבוריים.

הקמת הפרויקט כללה:

1.התקנת תשתיות תקשורת בתשתיות עיליות ותת"ק בין הריכוזים השונים למצלמות.

2.אספקה והתקנת ציוד אקטיבי סוויצי'ם רמות שונות.

3.אספקה והתקנת מצלמות ומערכות הקלטה, מחשבים ועמדות שליטה.

כמובן שירות , תמיכה ותחזוקה על בסיס חוזה שירות שנתי.