תשתיות תקשורת והתקנת ציוד אל חוטי בחברת אלתו

מערכות בקרה ותשתיות תקשורת בחברת לאן ,בון ג'ובי

מערכות בקרה ותשתיות תקשורת בחברת לאן ,אצטדיון פ"ת

תשתיות תקשורת מחשבים ,טלפונייה ובקרת מיבנה בחברת גינדי