תקשורת ומצלמות בחניון גיבעון

בפרויקט חניון גבעון ת"א מתחם ל1000 חניות נתבקשנו לבצע מס' פרויקטים של מתח נמוך:

  1. מצלמות אבטחה:

החניון בנויי מכיכר עליונה ו- 5 קומות תת קרקעיים פרסנו 50 מצלמות בהתאם לאפיון היועץ מצלמות כיפה אנלוגיות אנטי וונדליות 1,000קו בכל המתחם ע"י מס ריכוזים (ראה סעיף 2 תשתיות תקשורת).

הותקן מרכז צפייה ושליטה בחדר בקרה.

ומערכות הקלטה לחצי שנה בהתאם לדרישת היועץ.

2.תשתיות תקשורת:

הקמנו מס' חדרי תקשורת עם ציוד אקטיבי ומערכות הקלטה מקומיות , את חדרי התקשורת חיברנו ע"י סיבים אופטיים .

3.בקרה .

פריסת כבילה מחדר בקרה לבקרת המעליות במתחם.