מערכת בקרת מבנים ומצלמות אבטחה במיקרוסופט

בבנייו מיקרוסופט רעננה ובבניין מיקרוסופט הרצליה הותקנה מערכת בקרת מבנים ומצלמות אבטחה:

1.השחלת תשתיות מכל הקומות לחדרי תקשורת .

2.התקנת ציוד בכל הדלתות קורא קירבה , מנעול מגנט (מגנלוק) , לחצני פתיחה / שבירה , קודנים ועוד .

3.הותקנו מצלמות .

ולבסוף הפעלות וכיוונים על פי דרישות הלקוח.