פרויקט אצטדיון בלומפילד ,מערכות בקרה ותשתיות תקשורת בחברת לאן

חברת לאן –
פרויקט אצטדיון בלומפילד

נתבקשנו ע"י חברת "לאן", לתת פיתרון עבור מערכת לקריאת כרטיסים ב 12 השערים, הממוקמים בכניסות, בהיקף האצטדיון.
לאחר אבחון ומיפוי המקום יצאנו לדרך, פעלנו במספר מישורים:

  1. הקמת תשתיות תקשורת מחשבים בין כל חדרי התקשורת במקום לשערים.
  2. פריסת סיבים אופטיים בן הקופות המרוחקות.
  3. התקנת קוראי כרטיסים ואביזרים נוספים (רמזור , גלאי פוטו אלקטרי וחיבור למערכת השליטה
    של הקרוסלה ) על הקרוסלות באופן אסטטי ומקצועי ביותר, תוך התייחסות  לכל פרט לקבלת
    תוצאה שתתאים לאפיון ובקשת הלקוח .
  4. הקמת ארונות תקשורת מרכזיים כולל ציוד אקטיבי, אליהם חוברו ריכוזי תקשורת מרוחקים.