פרויקט אצטדיון יד אליהו , מערכות בקרה ותשתיות תקשורת בחברת לאן

חברת לאן –
פרויקט אצטדיון יד אליהו

נתבקשנו ע"י חברת לאן לתת פיתרון עבור מערכת לקריאת כרטיסים בכניסות אשר בהיקף ההיכל סכ"ה כ -12 שערים , במקום זה אן קרוסלות אפיינו פתרון למיקום הקוראים בצורה אסטטית ובטוחה גם נגד ונדליזם היות וחלק מהציוד ממוקם מחוץ להיכל :

  1. הקמנו 4 ריכוזים עם ארונות תקשורת וציוד אקטיבי , ריכוזים אלה חוברו ע"י סיבים אופטיים לחדרי תקשורת .
  2. פרסנו נקודות תקשורת נחושת וחשמל לכל השערים.
  3. פריסת סיבים אופטיים בן הקופות המרוחקות לארונות התקשורת.
  4. פרסנו נקודות תקשורת נחושת מקומיות בקופות.
  5. התקנו את קוראי הכרטיסים בארונות מתכת באופן האסטטי והמקצועי ביותר תוך כדי ירידה לכל פרט עבודה עם תעלות פח לאחר צביעה בתנור מעברי קירות בטון ועוד לקבלת תוצאה שתתאים לאפיון ובקשת הלקוח .