מערכת אדום ירוק (טפוס/פנוי)חניון הקיריון חיפה

נתבקשנו ע"י הנהלת הקיריון לתת פיטרון ל-400 חניות במס' מפלסים בעוד שהמבנה מורכב ודורש פטרונות שונים ומגוונים .

לאחר שאושרו ע"י הלקוח מס' פטרונות שונים ויצירתיים בהתאם לכל מפלס , גובהה קומה , עמודים וכו' יצאנו לדרך.

כעבור חודש תוך עבודה מורכבת ובתאום מלא עם הנהלת החניון היות והחניון פעיל השלמה התקנת המערכת.